Profil Moxilliani

Md. Al-Amin

Jetëshkrim

Competitive Programmer, Problem solver, Mobilie app developer, Web developer, Trainer.

Tags

add-ons, apps, boot2gecko, coding, creative, developer documentation, developer tools, localization, mobile, security, thunderbird, ux, web development, qa

Aftësi

angular.js, css3, express.js, html5, java, javascript, node.js, php, python, twitter bootstrap

Gjuhë

Anglisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top