Profil Moxilliani
12:24 US/Pacific
IRC : aki

Aki Sasaki

Jetëshkrim

Release Engineering. Scriptworker. Release Security: Chain of Trust.

Grupe

mozharness, release engineering, sf-monument, summit2013-santa-clara, mozartists

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top