Profil Në Pritje të Shqyrtimit
Moxillian që prej 4 vitesh Nov 2015
Ariana, Ariana, Tunisia
18:39 Africa/Tunis
IRC : MozillianTn

Abdelaziz Khabthani

Firefox OS QA

Jetëshkrim

This is Abdelaziz Khabthani from Tunisia. a software engineering student, a free software/open source supporter, and a Mozillian for life :).

Aftësi

.net, arduino, css3, graphic design, hibernate, html5, java, javascript, jsf framework, php, qa, raspberry pi, software engineering, spring framework, symfony2

Gjuhë

Arabisht, Anglisht, Frëngjisht

Llogari të Jashtme

Back to top