Profil Moxilliani

Maliha Momtaz Islam

Contributing in L10n,WoMoz,Community Eng., web-maker,App Deve,Events

Tags

apps, bugzilla, coding, creative, developer tools, mobile, sf-monument, web development, webapp, bangladesh, l10n:bn-bd, repsmozfest2014, womoz, mozilla guides, mozilla communities, chatzilla

Aftësi

adobe illustrator, basic python, c, c++ programming, css, html, javascript basics, mysql, photoshop cs6

Gjuhë

Bengalisht, Anglisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top