Profil Moxilliani

Krystal Yu

Jetëshkrim

Aspiring developer

Grupe

air mozilla contributors

Aftësi

basic html and css, basic javascript, user engagement, web design and development

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top