Profil Moxilliani
Moxillian që prej 15 vitesh Nov 2004
United Kingdom
22:43 Europe/London
IRC : Gijs

Gijs Kruitbosch

Firefox Desktop front-end engineer

Jetëshkrim

Involved since 2004.

Part of the Firefox Desktop team since 2013.

Reviewer for Firefox/Toolkit/ChatZilla.

Alumni AMO editor.

Twitter: gijskruitbosch

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top