Profil Moxilliani
Moxillian që prej 8 vitesh Mar 2011
Pune, Maharashtra, India
19:35 Africa/Abidjan
IRC : Faisal Aziz

Faisal Aziz

Jetëshkrim

Mozillian Geek, Localizer , Developer, Evangelist,ReMo. Blogger by night.

Access Groups

nda, mozilla reps mentor

Tags

firefox, l10n:hi-in, l10n:ur, marketing, open badges, sf-monument, summit2013, summit2013-santa-clara, sumo, web development, webmaker, localization

Aftësi

java, javascript, php

Gjuhë

Anglisht, Indisht, Urduisht

Sajte

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top