Profil Moxilliani

David Fuentes

FirefoxOS Apps Developer ;)

Aftësi

apps, css3, firefoxos, html5, javascript, php, startups

Gjuhë

Anglisht, Spanjishte amerikano-latine

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

  • Lourdes Castillo

    Davo has a high skill knowledge in javascript, html5, css3 and is part of the developer team in Mozilla Chile community.

Back to top