Profil Moxilliani
Moxillian që prej 10 vitesh Apr 2009
Amman, Amman, Jordan
23:04 Asia/Amman
IRC : alkiswani

Mohammad Jamal Saleh

Developer and activist at Mozilla Firefox community

Jetëshkrim

Firefoxstudents

Mohammad Saleh From Amman, Jordan

FSA at University Of Jordan/Aqaba

Representative at Mozilla Firefox in Jordan

Tags

apps, coding, communications, creative, developer documentation, developer tools, firefox student ambassadors, localization, marketing, mobile, open badges, people, policy, program management, security, sf-monument, support, mozilla guides

Aftësi

add-ons, ads, business development, c charp, c language, communications, csharp, documentation, embedded systems, html5, java development, java script, joomla, mobile development, research, social media, web designing

Gjuhë

Arabisht, Anglisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top