In case you are facing authentication issues please file a bug


Mitchell Baker, Chair of the Mozilla Foundation

Janë kohë ngazëlluese për Mozilla-n dhe Web-in. Dy miliardë njerëz të tjerë do t’i shtohen bashkësisë së Internetit në vitet që po vijnë.

Mitchell Baker

Mirë se vini te lista e bashkësisë Mozilla

Te ky sajt radhiten krejt individët dhe grupet bazë që marrin pjesë te Projekti Mozilla. Veten e quajmë moxillianë dhe ky është vendi ku lidhemi dhe ndajmë gjëra me njëri-tjetrin.

Please help us improve Diversity and Inclusion experiences in Open Source and fill out this survey.

It takes about 6 minutes to complete. More information.

Back to top

Si mund të përfshihem?

Mozilla ekziston që të nxisë të qenët i hapur, risinë dhe mundësitë në Internet. Suksesi i misionit tonë varet nga pjesëmarrja e njerëzve si ju. Shihni se si mund të përfshiheni dhe të na ndihmoni të sjellim ndryshim në jetën e njerëzve gjetiu.

Përfshihuni