In case you are facing authentication issues please file a bug


Mitchell Baker, Chair of the Mozilla Foundation

Janë kohë ngazëlluese për Mozilla-n dhe Web-in. Dy miliardë njerëz të tjerë do t’i shtohen bashkësisë së Internetit në vitet që po vijnë.

Mitchell Baker

Mirë se vini te lista e bashkësisë Mozilla

Te ky sajt radhiten krejt individët dhe grupet bazë që marrin pjesë te Projekti Mozilla. Veten e quajmë moxillianë dhe ky është vendi ku lidhemi dhe ndajmë gjëra me njëri-tjetrin.

Have you ever contributed to an open source project or are you interested in contributing code, translations or something else? JOIN OUR SURVEY

Back to top

Si mund të përfshihem?

Mozilla ekziston që të nxisë të qenët i hapur, risinë dhe mundësitë në Internet. Suksesi i misionit tonë varet nga pjesëmarrja e njerëzve si ju. Shihni se si mund të përfshiheni dhe të na ndihmoni të sjellim ndryshim në jetën e njerëzve gjetiu.

Përfshihuni