Profil Mozillianina

Carlos Armando Hernández Anza

Apps para Firefox OS

Biografia

Desarrollador Web, amante de la tecnología HTML5, desarrollador fase beta iOS, cofundador de LionTeamSoft y desarrollador Firefox OS.

Tags

desarrollador firefox os, sf-monument, web development

Umiejętności

c, css3, design, firefoxos, html5, javascript, php

Języki

Hiszpański

Witryny

Zewnętrzne konta

Poręczenie

Back to top