Profil Mozillianina
Mozillianin od 2 lat Oct 2015
Phoenix, Arizona, United States
22:53 US/Arizona
IRC : strokehearty

strokehearty

Mozilla Reps, Support Mozilla (SUMO)

Mój udział

Grupy

mozilla deaf network, nda

Języki

Amerykański język migowy, Angielski

Poręczenie

Back to top