Profil Mozillianina

Rais Ahmed Ansari

Regional Marketing Ambassador

Biografia

A technology lover,Gadget enthusiast,,Marketing,Branding,Product Operations,Sponsorhip.

Mój udział

Umiejętności

c, css, html, java

Języki

Awadhi, Angielski, Hindi, Urdu

Zewnętrzne konta

Poręczenie

  • DYVIK CHENNA

    Vouching this profile for his contribution in Spreading Mozilla and also for writing reviews on our mobiles.

Back to top