Profil Mozillianina

Md. Sajib Al Mamun

Translation

Biografia

I am a B. Sc. student studying in Computer Science and Engineering at Jagannath University.

Mój udział

Tags

boot2gecko

Umiejętności

c, css, html, java, linux, php, r

Języki

Bengalski, Angielski

Zewnętrzne konta

Poręczenie

  • Md. Anisur Rahman

    Md. Sajib Al Mamun is an awesome SUMO contributor. Hope he will become a worthy asset to the community with time.

Back to top