Profil Mozillianina

davehunt

Grupy

automation, english, lang:en, lives:gb, london, moco, sf-monument, summit2013-brussels, uk, firefoxos

Umiejętności

automation, html, java, javascript, marionette, mozmill, python, selenium

Języki

Angielski

Poręczenie

Poręczenia

Back to top