Profil Mozillianina

Anurag Chaudhury

Grupy

air mozilla contributors, automation, devtools, firebug

Umiejętności

python django java javascript

Języki

Bengalski, Angielski, Hindi

Zewnętrzne konta

Poręczenie

Back to top