Profil Mozillianina
Mozillianin od 4 lat Jul 2014
Canada

XrXr

Add-on reviewer

Biografia

I got into Firefox add-on development thanks to FlightDeck. I try to make add-ons that I would use myself.

I am also an add-on reviewer for AMO.

Umiejętności

haskell, java, javascript, python

Języki

Angielski

Poręczenie

Back to top