Profil Mozillianina
Mexico
10:19 America/Mexico_City

Zeltzin Rodríguez

Biografia

Ingeniera en computación por la #UNAM, web developer, bailarina, geek, organizadora de #FLISoL. Difundiendo las libertades del software.

Tags

mobilizer mx, mozilla mexico, sf-monument, womoz, womozmx, couchsurfing

Umiejętności

c, css3, html5

Języki

Angielski, Hiszpański

Witryny

Poręczenie

Back to top