Profil Mozillianina
Taiwan
06:25 Asia/Taipei

Huang-I Yang

Tags

sf-monument, summit2013, summit2013-santa-clara, firefox student ambassadors, moztw

Umiejętności

linux, python, web security

Zewnętrzne konta

Poręczenie

Back to top