Profil Mozillianina

David_5.1

Umiejętności

bash, debian, english to french translation, linux, python

Języki

Angielski, Francuski

Poręczenie

  • Théo Chevalier

    David contributed for the French localization during the fifth locasprint.

Back to top