Profil Mozillianina
United Kingdom
03:14 Europe/London
IRC : Cwiiis

Chris Lord

Biografia

Mozillian, Free software believer, Firefox Mobile hacker, Gnome foundation member, console hardware enthusiast, musician.

Umiejętności

android, firefoxos, gecko internals, graphics

Języki

Angielski

Witryny

Zewnętrzne konta

Poręczenie

Back to top