Fotokolaža Mozillačanow

Wo Mozillačanach

Mozillians are people who volunteer their time to advance the Mozilla mission. They're dedicated to promoting openness, innovation and opportunity on the Web and they form the core of our community.

This directory is a resource to make it easy for Mozillians to learn who is involved, what they do and how to connect with them. It also allows you to receive email communications from Mozilla.

These features, and others, are currently in development. If you'd like to help us out with these, find out how you can get involved.

Priwatnosć na prěnim městnje steji

Priwatnosć je wot spočatka sem wažny dźěl tutoho zapisa była. Chcemy zawěsćić, zo poskićamy Mozillačanam najlěpše móžne nazhonjenja, wot natwara sydła hač k wašnju, kak za nowych wužiwarjow rukujemy, zo bychu přistup na daty měli, kotrež maja jenož druhim Mozillačanam k dispoziciji stać. Přečitaj naše prawidła priwatnosće za dalše informacije.

Čińće sobu

Zapis zhromadźenstwa je tež projekt zhromadźenstwa a sy přeprošeny sobu činić, zo by nam pomhał, jón polěpšić abo jón do druhich nastrojow zhromadźenstwa integrował. Staj so z nami we forumach Mozilla do zwiska, zo by zhonił, kak móžeš to činić.

Back to top