Mitchell Baker, Chair of the Mozilla Foundation

Je rozhorjacy čas za Mozilla a web. Dalšej dwě miliardźe ludźi budźetaj so w přichodnych lětach internetnemu zhromadźenstwu přidružeć.

Mitchell Baker

Witaj do zapisa zhromadźenstwa Mozilla

Tute sydło nalistuje najwažniše wosoby a skupiny, kotrež so na projekće Mozilla wobdźěleja. Mjenujemy so Mozillačenjo, a tu stupamy mjez sobu do zwiska a wuměnjamy nazhonjenja.

7315

passionate Mozillians you can meet for work, play or a cup of coffee

Back to top

Kak móžu sobu činić?

Mozilla eksistuje, zo by wotewrjenosć, inowaciju a šansy w interneće spěchował. Wuspěch našeje misije wotwisuje wot wobdźělenja tajkich ludźi kaž ty. Wuslědź, kak móžeš sobu činić, zo by pomhał, něšto w žiwjenjach ludźi na cyłym swěće wuskutkować.

Čińće sobu