Fotocollage Mozillanarjow

Wó Mozillanarjach

Mozillanarje su luźe, kótarež wužywaju swój cas dobrowólnje, aby misiju Mozilla doprědka spórali. Zaběraju se ze spěchowanim wótwórjonosći, inowacije a šansow we webje a twórje wutšobu našogo zgromaźeństwa.

Toś ten zapis jo resursa, kótaraž ma Mozillanarjam wólažcyś, wuslěźiś, chtož sobu cyni, což cyni a kak móźoš se z nimi do zwiska stajiś. Zmóžnja wam teke, mailki wót Mozilla dostaś.

Toś te funkcije, a druge, su tuchylu we wuwiśu. Jolic by nam rady z tym pomagał, wuslěź, kak móžoš sobu cyniś.

Priwatnosć stoj na prědnem městnje

Priwatnosć jo wót zachopjeńka wažny źěl toś togo zapisa była. Comy zawěsćiś, až bitujomy Mozillanarjam nejlěpše móžne nazgónjenja, wót natwari sedła až k wašni, kak rukujomy za nowych wužywarjow, aby pśistup na daty měli, kótarež maju jano drugim Mozillanarjam k dispoziciji staś. Pśecytaj naše pšawidła priwatnosći za dalšne informacije.

Cyń sobu

Zapis zgromaźeństwa jo teke projekt zgromaźeństwa a sy pśepšosony sobu cyniś, aby nam pomagał, jen pólěpšyś abo jen do drugich rědow zgromaźeństwa integrěrował. Staj se z nami we forumach Mozilla do zwiska, aby zgónił, kak móžoš to cyniś.

Back to top