In case you are facing authentication issues please file a bug


Mitchell Baker, Chair of the Mozilla Foundation

Jo znjeměrnjecy cas za Mozilla a web. Dalšnej dwě miliarźe luźi buźotej se w pśiducych lětach internetnemu zgromaźeństwoju pśizamkowaś.

Mitchell Baker

Witaj do zapisa zgromaźeństwa Mozilla

Toś to sedło nalicyjo nejwažnjejše wósoby a kupki, kótarež wobźěluju se na projekśe Mozilla. Pomjenjujomy se Mozillanarje, a how stajamy se mjazy sobu do zwiska a wuměnjamy nazgónjenja.

Have you ever contributed to an open source project or are you interested in contributing code, translations or something else? JOIN OUR SURVEY

Back to top

Kak mógu sobu cyniś?

Mozilla eksistěrujo, aby wótwórjonosć, inowaciju a šanse w interneśe spěchował. Wuspěch našeje misije wótwisujo wót wobźělenja takich luźi ako wy. Wuslěźćo, kak móžośo sobu cyniś, aby pomagał, něco w žywjenjach luźi na cełem swěśe wustatkowaś.

Cyń sobu