Profil na Mozillian
Taiwan
IRC : chyuaner

Yuan Chiu

邱迺元

O členu

算是自由軟體愛好者,目前常接觸PHP和網頁前端,喜歡架設網站服務,也涉獵Android App開發。

喜歡同人音樂、動畫、漫畫,接觸作品偏奇幻、電波、黑化、溫馨。 常打音Game:SDVX、IIDX、Deemo、Cytus、Dynamix。

算是鐵道迷,偏現代交通工具,特別愛好文湖線。

Tags

sf-monument, firefox student ambassadors, moztw

Webové stránky

Potvrzený(á)

Potvrzení

Back to top