Perfil Mozillian

Brian Zhang

Competències

c language, css html, es6, golang, java, nodejs, python, unix, vim

Altres llengües:

Anglès, Francès

Recomanat per

Back to top